استقبال مردم از طرح های فروش ویژه ی بازار های کوثر شهرداری اصفهان در آستانه ی عید سعید فطر

.