نماز عید سعید فطر

نماز عید سعید فطر توسط اهل تشیع و اهل تسنن در مسجد میدان میوه و تره‌بار و مجموعه ی خشکبار میدان مرکزی میوه و تره بار برگزار شد.