اسماعیل اقاجان مولایی رییس اداره میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان شد

گزارش تصویری