عملیات احداث فاز دوم مجتمع خشکبار و خواربار میدان مرکزی میوه و تره بار

گزارش تصویری