بازدید سحرگاهی یکم شهریور روسای محترم کمیسیون عمران ، محیط زیست و خدمات شهری به همراه سخنگوی محترم شورای اسلامی شهر اصفهان از پروژه بزرگ بازار گل و گیاه ارغوان

گزارش تصویری