بازدید مدیر عامل محترم سازمان میادین میوه و تره بار شهر ساری از بازار گل و گیاه همدانیان و بازار روز کوثر ۵

گزارش تصویری