بازدید سرزده شهردار اصفهان از سازمان میادین و مشاغل شهری و پروژه‌های آن

گزارش تصویری