بازدید دکتر طغیانی از میدان میوه و تره‌بار اصفهان و زنجیره صنایع تکمیلی و تبدیلی

فیلم