دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اراک با مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

گزارش تصویری