تجلیل از کارگران فضای سبز و خدمات میدان مرکزی به مناسبت روز جهانی کارگر

گزارش تصویری