نشست مشترک مدیر عامل و معاون ساماندهی در اتاق بازرگانی

گزارش تصویری