معاونت ها و واحدها

معاونت ها و واحدها

براساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی، سازمان سازماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی زیر نظر شهرداری اصفهان تشکیل شد. هدف از تشکیل این سازمان تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی مورد مصرف مردم و همچنین کوتاه کردن دست واسطه ها از طریق ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بود.
استقبال شدید مردم از این میادین و بازارها ضرورت احداث میادین بیش تر را در سطح شهر اصفهان بیش از پیش نمایان کرد تا آن جا که قرار شد سازمان سازماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی براساس یک لایحهء قانونی دایر شود و در آن لایحهء نحوهء واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها تعیین شود. در واقع توسعهء کمی و کیفی بازارهای محلی در راستای سیاست های مبارزه با گرانفروشی در برنامه های شهرداری اصفهان قرار گرفت، به طوری که هم اکنون ۱ میدان و ۱۴ بازار تحت پوشش آن ها (که با نام بازار روز کوثر شناخته می شوند) فعال هستند.
سازمان سازماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، سازمانی وابسته به شهرداری اصفهان است، اما شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری دارد و براساس اصول بازرگانی اداره می شود.
مشخصا سازمانی با این گسترده گی در خدمت رسانی می بایست قسمت هایی کاملا تفکیک شده با مسئولیت های تعیین شده داشته باشد تا بهترین خدمات را به همشهریان عزیز ارائه دهد و بیشترین بازدهی در زمینه کاری خود را عرضه دارد. سازمان سازماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی دارای معاونت ها و واحد های مشخص شده ای می باشد که برای آشنایی شما گرامیان به ترتیب این قسمت ها را به صورت اجمالی معرفی می کنیم. وظایف واحد ها و انواع معاونت های سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری اصفهان بدین قرار است: