توزیع میوه‌ بسته‌بندی شده در فروشگاه‌های کوثر شهرداری اصفهان

با این اقدام علاوه بر حذف واسطه و دلال، مصرف شهروندان نیز بهینه می‌شود دور ریز و اسراف میوه کاهش می‌یابد.

توزیع میوه‌ بسته‌بندی شده در فروشگاه‌های کوثر شهرداری اصفهان

امیرحسین ماه‌آورپور، مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان:

در بازارهای ميوه و تره‌بار مردم از گرانی میوه نارضایتی‌هایی دارند و برای همه محرز شده است که در میوه نقش دلال و واسطه‌ها باعث افزایش قیمت این محصول شده است، لذا درصدد توزیع میوه به صورت بسته‌بندی شده از طریق شرکت‌های پخش در فروشگاه‌های کوثر شهر اصفهان برآمدیم.

در این راستا با شرکتی وارد مذاکره شدیم تا سورت، بسته‌بندی و پخش میوه را در میدان مرکزی میوه و تره‌بار انجام دهد و در فروشگاه‌های کوثر عرضه کنیم.

با این اقدام علاوه بر حذف واسطه و دلال، مصرف شهروندان نیز بهینه می‌شود دور ریز و اسراف میوه کاهش می‌یابد.