فروشگاه جدید کوثر ۲ در بهار ۱۴۰۲ افتتاح می شود

این فضا با جمعیت و نیاز شهروندان درخصوص تنوع محصولات متناسب نبود، پس از آن زمینی در مجاورت این فروشگاه به مساحت ۲ هزار و ۱۱۰ متر مربع با همکاری شهرداری منطقه پنج تملک و عملیات احداث بازار جدید با زیربنای ۳ هزار و ۲۲۵ متر مربع آغاز شد.

فروشگاه جدید کوثر ۲ در بهار ۱۴۰۲ افتتاح می شود

امیرحسین ماه‌آورپور، مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان:

فروشگاه کوثر شماره دو واقع در سپاهان‌شهر در سال ۱۳۸۹ در فضایی به مساحت حدود هزار متر مربع احداث شد.

این فضا با جمعیت و نیاز شهروندان درخصوص تنوع محصولات متناسب نبود، پس از آن زمینی در مجاورت این فروشگاه به مساحت ۲ هزار و ۱۱۰ متر مربع با همکاری شهرداری منطقه پنج تملک و عملیات احداث بازار جدید با زیربنای ۳ هزار و ۲۲۵ متر مربع آغاز شد.

بالغ بر ۳۸ میلیارد تومان برای احداث این بازار هزینه شده است، عملیات احداث این بازار در حال تکمیل است و در بهار ۱۴۰۲ جایگزین فروشگاه کوثر قبلی می‌شود.