نقش مهم بازارهای روز کوثر در توزیع اقلام تنظیم بازار

در شش ماهه دوم سال 1401 بیش از 2هزار تن اقلام تنظیم بازار در بازارهای روز کوثر با هدف کنترل و تنظیم قیمت ها توزیع گردید.

نقش مهم بازارهای روز کوثر در توزیع اقلام تنظیم بازار

امیرحسین ماه آورپور،مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان:

در شش ماهه دوم سال 1401 بیش از 2هزار تن اقلام تنظیم بازار در بازارهای روز کوثر با هدف کنترل و تنظیم قیمت ها توزیع گردید.
بخش اعظم این اقلام بصورت متمرکز در سه ماهه پایانی سال توزیع گردیده و این ارقام تا پایان سال افزایش نیز می یابد.

از جمله اقلام توزیع شده :

گوشت منجمد گوساله117 تن
گوشت منجمد گوسفندی 70 تن
برنج هندی 588 تن
برنج تایلندی 516 تن
شکر فله ای 521 تن
و مرغ منجمد بیش از 220 تن
می باشد.


بازارهای روز کوثر همواره در کنار مردم می کوشند بهترین کیفیت و مناسب ترین اجناس و اقلام را ارائه داده و سهم قابل توجهی از سفره مردم را تامین نمایند.