بازار روز کوثر ۱۱ در آستانه بهره‌برداری است

گزارش ویدیویی