بازدید شهردار اصفهان از باغ ارغوان و برخی دیگر از پروژه‌های عمرانی شهر

گزارش ویدیوئی