توزیع رایگان کیسه‌های پارچه‌ای در بازار های کوثر ویژه هفته نکوداشت اصفهان

گزارش ویدیویی