درزگیری، تراش، لکه گیری و روکش معابر میدان مرکزی میوه و تره بار

گزارش تصویری