مراسم آئین تجلیل از پیشکسوتان و فرزندان دانش آموز، دانشجو ممتاز پرسنل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان

فیلم