تجلیل از خانواده محترم شهیدان مدافع امنیت محسن حمیدی و شهید سجاد شاه سنایی

گزارش تصویری