بازدید مدیر عامل سازمان به همراه مدیر میدان میوه و تره بار از بازارهای عرضه میوه و تره بار شهرداری قم

گزارش تصویری