تجلیل از بانوان سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

گزارش تصویری