مجموعه غرفه های تالار 24

مجموعه غرفه های تالار 24 واقع در میدان مرکزی میوه و تره بار و با ساخت آن ۲۸ غرفه دیگر به میدان اضافه خواهد شد.

مجموعه غرفه های تالار 24


مکان

میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری اصفهان

تاریخ شروع: 1401/07/21

آدرس: میدان مرکزی میوه و تره بار


مساحت: 4200 متر مربع


هزینه: 350.000.000.000 ریال

تالار ۲۴ میدان مرکزی میوه و تره‌بار  تا دو ماه آینده افتتاح می‌شود و با ساخت آن ۲۸ غرفه دیگر به میدان اضافه خواهد شد.