پروژه احداث بازار کوثر ۱۵

پروژه احداث بازار کوثر ۱۵ واقع شهرک زاینده رود (پینارت) ذیل هدف کلان اصفهان ۱۴۰۰

پروژه احداث بازار کوثر ۱۵


مکان

اصفهان

تاریخ شروع: 1401/03/07

تاریخ اتمام: 1401/03/23

پروژه احداث بازار کوثر ۱۵ واقع شهرک زاینده رود (پینارت) ذیل هدف کلان اصفهان ۱۴۰۰ مبنی بر توسعه متعادل و متوازن شهر و بهبود خدمات و زیر ساخت های سازگار با محیط زیست و اهداف خرد اصفهان ۱۴۰۰ بهبود شبکه و زنجیره ارائه خدمات و زیرساخت ها و ذیل هدف کلان برنامه ریزی استراتژیک این سازمان مبنی بر بهبود مستمر شبکه توزیع مرجع در راستای توسعه بازارچه های محلی در سطح شهر، با رعایت استاندارد های نظام مهندسی و استفاده از پیمانکاران دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ساخت براساس استانداردهای مقررات ملی کشور و تائید دستگاه نظارت سازمان در حال احداث است.  یک هایپر به متراژ ۵۶۰ متر مربع به علاوه ۷ غرفه شامل عرضه مرغ و گوشت، نانوایی، ماهی، خشکبار، سبزی، میوه ، صیفی و غیره ....