کوثر 16

کوثر 16 واقع در شهرک شهید کشوری

کوثر 16


مکان

شهرک شهید کشوری اصفهان

تاریخ شروع: 1401/07/21

آدرس: شهرک شهید کشوری


مساحت: 4500 متر مربع


زیربنا:9000 متر مربع


هزینه: 900.000.000.000 ریال


احداث و تکمیل بازار روز کوثر شماره ۱۶ واقع در شهرک شهید کشوری که از سال ۹۸ متوقف شده بود، از ابتدای سال ۱۴۰۱ با انتخاب پیمانکار آغاز شده است.