پروژه احداث بلوک های شهرک زاینده رود

پروژه احداث بلوک X-Y-Z ذیل هدف کلان اصفهان ۱۴۰۰

پروژه احداث بلوک های شهرک زاینده رود


تاریخ شروع: 1401/03/07

تاریخ اتمام: 1401/03/26

پروژه احداث بلوک X-Y-Z ذیل هدف کلان اصفهان ۱۴۰۰ مبنی بر ارتقای خلاقیت و سرزندگی در فضاهای شهری و توسعه متعادل و متوازن شهر و بهبود خدمات و زیر ساخت های سازگار با محیط زیست و اهداف خرد اصفهان ۱۴۰۰ ارتقای سلامت و سطح بهداشت عمومی جامعه با مشارکت شهروندان و نهادهای مؤثر و افزایش پایداری اکولوژیک، با تأکید بر کاهش آلاینده ها و رفع ناهنجاری های اجتماعی محیطی و ذیل هدف کلان برنامه ریزی استراتژیک این سازمان مبنی بر توسعه و ساماندهی هدفمند مشاغل شهری در راستای ساماندهی و انتقال کارگاهی مزاحم و آلانیده در سطح شهر، با رعایت استاندارد های مجتمع های کارگاهی و رعایت استاندارد های نظام مهندسی و استفاده از پیمانکاران دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ساخت براساس استانداردهای مقررات ملی کشور و تائید دستگاه نظارت سازمان در حال احداث است.