افتتاح شعبه فروش محصولات دانش‌بنیان شرکت گلپک سبز

افتتاح شعبه فروش محصولات دانش‌بنیان شرکت گلپک سبز در بازار مرکزی گل و گیاه اصفهان (همدانیان)