بازدید اعضای محترم شورای شهر از غرفه ی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری

بازدید جناب آقای محمد نورصالحی ،  جناب آقای مصطفی نباتی نژاد ، حجت السلام مهروی پور اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان از غرفه سازمان