آیین اهدای 8000 شاخه گل به مقام شهدای گرانقدر اصفهان از طرف بازار گل و گیاه همدانیان به مناسبت هفته دفاع مقدس

فیلم