نرخنامه سازمان ساماندهی مشاغل شهری
توضیحات برای عکس ثبت نشده
قیمت میوه و تره بار
آخرین به روز رسانی
نرخ نامه میوه ها
pic1
نرخ نامه سبزیجات
pic1
نرخ نامه پروتئین
pic1
گردو
درجه یک۱۳۰,۰۰۰
درجه دو۱۲۵,۰۰۰
گردو
پسته
درجه یک۸۵,۰۰۰
درجه دو۸۰,۰۰۰
پسته
اناناس
درجه یک۸۵,۰۰۰
اناناس
پسته مه ولات
درجه یک۸۰,۰۰۰
درجه دو۷۵,۰۰۰
پسته مه ولات
پسته دامغان
درجه یک۷۲,۰۰۰
درجه دو۷۰,۰۰۰
پسته دامغان
نارگیل
درجه یک۶۶,۰۰۰
درجه دو۵۵,۰۰۰
نارگیل
پسته قرمز
درجه یک۶۵,۰۰۰
درجه دو۶۰,۰۰۰
پسته قرمز
خرما خارک خشک
درجه یک۵۰,۰۰۰
درجه دو۴۶,۰۰۰
خرما خارک خشک
انبه
درجه یک۵۰,۰۰۰
درجه دو۴۵,۰۰۰
انبه
توت فرنگی سنندج
درجه یک۴۰,۰۰۰
درجه دو۳۵,۰۰۰
توت فرنگی سنندج
موز مارک بزرگ
درجه یک۳۸,۰۰۰
موز بزرگ
بادام منقی
درجه یک۳۷,۰۰۰
درجه دو۳۶,۰۰۰
بادام منقی
فندق
درجه یک۳۵,۰۰۰
درجه دو۳۳,۰۰۰
فندق
موز مارک کوچک
درجه یک۳۵,۰۰۰
درجه دو۳۲,۰۰۰
موز مارک
قارچ بسته ای
درجه یک۳۲,۰۰۰
درجه دو۳۱,۰۰۰
گلابی
درجه یک۳۰,۰۰۰
درجه دو۲۸,۰۰۰
گلابی
ذغال اخته
درجه یک۳۰,۰۰۰
درجه دو۲۸,۰۰۰
ذغال اخته
نارنگی بندری ۲ رگ
درجه یک۲۶,۰۰۰
درجه دو۱۵,۰۰۰
نارنگی بندری 2 رگ
گلابی
درجه یک۲۳,۰۰۰
درجه دو۲۲,۰۰۰
بادام سنگی
درجه یک۲۳,۰۰۰
بادام سنگی
موز ایرانی
درجه یک۲۰,۰۰۰
موز
پرتقال تامسون جنوب
درجه یک۱۸,۵۰۰
درجه دو۱۳,۰۰۰
انگور بیدانه قرمز
درجه یک۱۸,۰۰۰
درجه دو۱۷,۰۰۰
انگور بیدانه قرمز
انار شهرضا
درجه یک۱۸,۰۰۰
درجه دو۱۷,۰۰۰
انار شهرضا
کیوی یک رگ
درجه یک۱۸,۰۰۰
درجه دو۱۶,۰۰۰
کیوی 110 گرمی
نارنگی تخم پاکستانی
درجه یک۱۷,۰۰۰
درجه دو۱۴,۵۰۰
نارنگی تخم پاکستانی
نارنگی ۱رگ برگی
درجه یک۱۷,۰۰۰
درجه دو۱۴,۰۰۰
نارنگی 1رگ برگی
کیوی سبدی
درجه یک۱۷,۰۰۰
درجه دو۱۳,۰۰۰
کیوی
پرتقال تو سرخ
درجه یک۱۶,۰۰۰
درجه دو۱۳,۵۰۰
پرتقال تو سرخ
پرتقال تامسون سپاهان گنجی
درجه یک۱۵,۰۰۰
درجه دو۱۴,۰۰۰
پرتقال تامسون سپاهان گنجی
کیوی
درجه یک۱۵,۰۰۰
درجه دو۱۴,۰۰۰
کیوی
به
درجه یک۱۵,۰۰۰
درجه دو۱۱,۰۰۰
به
پرتقال تامسون شمال
درجه یک۱۴,۵۰۰
درجه دو۱۲,۰۰۰
پرتقال تامسون شمال
نارنگی
درجه یک۱۴,۰۰۰
درجه دو۱۳,۰۰۰
نارنگی
نارنگی کمالی
درجه یک۱۳,۸۰۰
درجه دو۱۳,۰۰۰
لیمو شیرین
درجه یک۱۳,۸۰۰
لیمو شیرین
لیمو شیرین پلاستیک دار
درجه یک۱۳,۸۰۰
لیمو شیرین
پرتقال سپاهان
درجه یک۱۳,۵۰۰
درجه دو۱۳,۰۰۰
خرمالو
درجه یک۱۳,۵۰۰
درجه دو۱۳,۰۰۰
خرمالو
انار
درجه یک۱۳,۰۰۰
درجه دو۱۲,۰۰۰
انار
نارنگی ۲رگ برگی
درجه یک۱۳,۰۰۰
درجه دو۱۲,۰۰۰
نارنگی 2رگ برگی
پرتقال تامسون جنوب
درجه یک۱۳,۰۰۰
درجه دو۱۱,۰۰۰
پرتقال تامسون  جنوب
سیب سفید سمیرم
درجه یک۱۳,۰۰۰
درجه دو۱۰,۰۰۰
سیب سفید سمیرم
لیمو ترش ریز
درجه یک۱۳,۰۰۰
لیمو ترش ریز
انجیر سیاه
درجه یک۱۲,۰۰۰
درجه دو۱۱,۰۰۰
انجیر سیاه
انگور سیاه
درجه یک۱۲,۰۰۰
درجه دو۱۱,۰۰۰
انگور سیاه
شلیل شمس
درجه یک۱۲,۰۰۰
درجه دو۱۱,۰۰۰
شلیل شمس
پرتقال والن
درجه یک۱۲,۰۰۰
درجه دو۱۰,۵۰۰
پرتقال والن
سیب قرمز سمیرم
درجه یک۱۲,۰۰۰
درجه دو۹,۰۰۰
سیب قرمز سمیرم
پرتقال آبگیری
درجه یک۱۱,۵۰۰
درجه دو۸,۵۰۰
سیب قرمز
درجه یک۱۱,۰۰۰
درجه دو۱۰,۰۰۰
سیب قرمز
پرتقال جنوب
درجه یک۱۱,۰۰۰
پرتقال جنوب
شلیل
درجه یک۱۰,۰۰۰
درجه دو۹,۰۰۰
شلیل
هلو هسته جدا
درجه یک۱۰,۰۰۰
درجه دو۹,۰۰۰
هلو هسته جدا
ملون
درجه یک۱۰,۰۰۰
درجه دو۸,۰۰۰
ملون
هلو کاردی
درجه یک۱۰,۰۰۰
درجه دو۸,۰۰۰
هلو کاردی
شلیل رفعتی
درجه یک۱۰,۰۰۰
شلیل رفعتی
سیب کهنز
درجه یک۹,۵۰۰
درجه دو۹,۰۰۰
سیب کهنز
باقالا
درجه یک۹,۰۰۰
درجه دو۸,۵۰۰
باقالا
انگور مهره
درجه یک۹,۰۰۰
درجه دو۸,۰۰۰
انگور مهره
هلو انجیری
درجه یک۹,۰۰۰
درجه دو۸,۰۰۰
هلو انجیری
آلو زرد
درجه یک۸,۰۰۰
درجه دو۷,۵۰۰
شلیل انجیری
درجه یک۸,۰۰۰
درجه دو۷,۰۰۰
شلیل انجیری
آلو برغانی
درجه یک۷,۰۰۰
درجه دو۶,۵۰۰
آلو برغانی
الو برغانی
درجه یک۷,۰۰۰
درجه دو۶,۵۰۰
الو برغانی
انگور عسگری
درجه یک۶,۵۰۰
درجه دو۶,۰۰۰
انگور عسگری
سیب گلاب
درجه یک۶,۰۰۰
درجه دو۵,۵۰۰
سیب گلاب
انگور کاشمر
درجه یک۶,۰۰۰
درجه دو۵,۵۰۰
انگور کاشمر
خربزه صادراتی
درجه یک۶,۰۰۰
درجه دو۵,۵۰۰
خربزه صادراتی
آلو شابلون
درجه یک۶,۰۰۰
درجه دو۵,۵۰۰
آلو شابلون
الوسیاه
درجه یک۶,۰۰۰
درجه دو۵,۵۰۰
آلو شابلن
درجه یک۶,۰۰۰
درجه دو۵,۰۰۰
آلو شابلن
ترب سفید
درجه یک۵,۵۰۰
درجه دو۵,۰۰۰
گریپ فروت
درجه یک۵,۰۰۰
درجه دو۳,۰۰۰
گریپ فروت
نارنج
درجه یک۴,۶۰۰
درجه دو۴,۰۰۰
نارنج
خربزه جانا
درجه یک۴,۵۰۰
درجه دو۴,۰۰۰
خربزه جانا
خربزه مشهدی
درجه یک۴,۰۰۰
درجه دو۳,۸۰۰
خربزه مشهدی
طالبی
درجه یک۴,۰۰۰
درجه دو۳,۵۰۰
طالبی
گرمک
درجه یک۴,۰۰۰
درجه دو۳,۵۰۰
گرمک
هندوانه خطی
درجه یک۳,۰۰۰
درجه دو۲,۵۰۰
هندوانه
لبو
درجه یک۲,۵۰۰
درجه دو۲,۰۰۰
زنجبیل
درجه یک۱۳۲,۰۰۰
درجه دو۱۲۵,۰۰۰
زنجبیل
گوجه زیتونی
درجه یک۵۵,۰۰۰
درجه دو۳۵,۰۰۰
گوجه زیتونی
موسیر
درجه یک۵۰,۰۰۰
درجه دو۴۵,۰۰۰
موسیر
سیر خشک صادرات
درجه یک۳۵,۰۰۰
سیر خشک صادرات
قارچ فله ای
درجه یک۳۱,۰۰۰
درجه دو۳۰,۰۰۰
قارچ فله ایی
سیر خشک
درجه یک۲۸,۰۰۰
درجه دو۲۳,۰۰۰
سیر خشک
بالنگ
درجه یک۲۰,۰۰۰
درجه دو۱۹,۵۰۰
بالنگ
لوبیا سبز
درجه یک۱۸,۰۰۰
درجه دو۱۵,۵۰۰
لوبیا سبز
بامیه
درجه یک۱۷,۰۰۰
بامیه
لیمو ترش خارگیر
درجه یک۱۶,۰۰۰
درجه دو۱۳,۵۰۰
لیمو ترش خارگیر
خیار اصلاحی
درجه یک۱۴,۰۰۰
درجه دو۱۳,۲۰۰
خیار اصلاحی
فلفل ریز
درجه یک۱۳,۰۰۰
درجه دو۱۲,۵۰۰
فلفل ریز تند
تره فرنگی
درجه یک۱۱,۰۰۰
درجه دو۹,۰۰۰
تره فرنگی
خیار گلخانه ای
درجه یک۱۰,۸۰۰
درجه دو۱۰,۰۰۰
خیار گلخانه ای
بادمجان گلخانه
درجه یک۱۰,۵۰۰
درجه دو۱۰,۰۰۰
بادمجان گلخانه
خیار بوته ای
درجه یک۱۰,۰۰۰
درجه دو۹,۰۰۰
خیار درختی شهرضا
درجه یک۱۰,۰۰۰
درجه دو۹,۰۰۰
خیار درختی شهرضا
خیار درختی اصفهان
درجه یک۱۰,۰۰۰
درجه دو۹,۰۰۰
خیار درختی  اصفهان
خیار درختی یزدی
درجه یک۱۰,۰۰۰
درجه دو۹,۰۰۰
خیار درختی یزدی
بادمجان قصری
درجه یک۹,۵۰۰
درجه دو۹,۰۰۰
بادمجان قصری
بادمجان دلمه
درجه یک۹,۵۰۰
درجه دو۹,۰۰۰
بادمجان دلمه
بلال مکزیکی
درجه یک۹,۵۰۰
درجه دو۸,۵۰۰
بلال مکزیکی
فلفل دلمه ای رنگی
درجه یک۹,۵۰۰
درجه دو۸,۰۰۰
فلفل دلمه ای رنگی
کلم بروکلی
درجه یک۹,۵۰۰
درجه دو۷,۰۰۰
کلم بروکلی
کدو حلوایی
درجه یک۸,۵۰۰
درجه دو۴,۵۰۰
کدو حلوایی
بامیه کرج
درجه یک۸,۰۰۰
درجه دو۷,۵۰۰
بامیه کرج
سبزی خوردن
درجه یک۸,۰۰۰
درجه دو۷,۵۰۰
سبزی خوردن
کدو خورشتی
درجه یک۸,۰۰۰
درجه دو۷,۵۰۰
کدو خورشتی
سبزی خورشتی
درجه یک۷,۵۰۰
درجه دو۷,۰۰۰
سبزی خورشتی
گل کلم
درجه یک۷,۲۰۰
درجه دو۶,۵۰۰
گل کلم
گوجه درختی
درجه یک۷,۲۰۰
درجه دو۶,۰۰۰
گوجه درختی
گوجه پی اس
درجه یک۶,۵۰۰
درجه دو۶,۰۰۰
گوجه پی اس
هویج
درجه یک۶,۵۰۰
درجه دو۶,۰۰۰
هویج
فلفل دلمه سبز
درجه یک۶,۰۰۰
درجه دو۵,۵۰۰
فلفل دلمه سبز
کاهو معمولی
درجه یک۵,۶۰۰
درجه دو۵,۰۰۰
کاهو معمولی
پیاز قرمز
درجه یک۵,۴۰۰
درجه دو۵,۰۰۰
پیاز قرمز
سبزی قلیه ماهی
درجه یک۵,۴۰۰
سبزی قلیه ماهی
سبزی آماده به طبخ
درجه یک۵,۲۰۰
سبزی آماده به طبخ
زردک
درجه یک۵,۰۰۰
درجه دو۴,۸۰۰
قمری
درجه یک۵,۰۰۰
درجه دو۴,۵۰۰
قمری
کاهو پیچ
درجه یک۵,۰۰۰
درجه دو۴,۵۰۰
کاهو پیچ
سیب زمینی نو
درجه یک۴,۸۰۰
درجه دو۳,۶۰۰
سیب زمینی نو
کرفس
درجه یک۴,۲۰۰
درجه دو۴,۰۰۰
کرفس
پیاز سفید
درجه یک۴,۲۰۰
درجه دو۳,۶۰۰
پیاز سفید
گوجه معمولی
درجه یک۴,۰۰۰
درجه دو۳,۶۰۰
گوجه معمولی
چغندر(لبو)
درجه یک۳,۶۰۰
درجه دو۳,۵۰۰
چغندر(لبو)
شلغم
درجه یک۳,۰۰۰
درجه دو۲,۵۰۰
شلغم
پیاز زرد
درجه یک۲,۸۰۰
درجه دو۲,۴۰۰
پیاز زرد
کلم قرمز
درجه یک۲,۸۰۰
کلم قرمز
سیب زمینی معمولی
درجه یک۲,۵۰۰
درجه دو۲,۰۰۰
سیب زمینی
کاهو چینی
درجه یک۲,۵۰۰
کاهو چینی
کلم سفید
درجه یک۲,۴۰۰
کلم سفید
هندوانه
درجه یک۱,۷۰۰
هویج
گوشت شتر خالص
درجه یک۱۲۲,۰۰۰
گوشت شتر خالص
ران گوسفندی
درجه یک۱۱۳,۰۰۰
ران گوسفندی
ماهیچه گوسفندی
درجه یک۱۱۳,۰۰۰
ماهیچه گوسفندی
ران و راسته گوسفندی
درجه یک۱۱۲,۰۰۰
ران و راسته گوسفندی
سردست گوسفندی
درجه یک۱۱۲,۰۰۰
سردست گوسفندی
فیله کبابی شتر مرغ
درجه یک۱۰۸,۰۰۰
فیله کبابی شتر مرغ
راسته گوسفندی
درجه یک۱۰۷,۰۰۰
راسته  گوسفندی
شتر مرغ
درجه یک۱۰۶,۰۰۰
شتر مرغ
گوشت مخلوط شتر مرغ
درجه یک۱۰۶,۰۰۰
گوشت مخلوط شتر مرغ
گوشت گوسفندی درجه یک با استخوان و بدون دنبه
درجه یک۱۰۲,۰۰۰
گوشت گوسفندی درجه یک با استخوان و بدون دنبه
گردن گوسفندی
درجه یک۱۰۲,۰۰۰
گردن گوسفندی
جگر گوسفندی
درجه یک۱۰۰,۰۰۰
جگر گوسفندی
زبان گوساله
درجه یک۹۶,۰۰۰
زبان گوساله
گوشت گوسفندی درجه یک با استخوان و ۱۰۰ گرم دنبه
درجه یک۹۵,۰۰۰
گوشت گوسفندی درجه یک با استخوان و 100 گرم دنبه
قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان
درجه یک۹۰,۰۰۰
قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان
کله و ۴ عدد پاچه گوسفندی
درجه یک۹۰,۰۰۰
کله و 4 عدد پاچه گوسفندی
گوشت چرخ کرده مخلوط ۵۰% گوسفندی-۵۰% کوساله
درجه یک۸۳,۰۰۰
گوشت چرخ کرده مخلوط 50% گوسفندی-50% کوساله
گوشت گوساله خالص
درجه یک۸۲,۰۰۰
گوشت گوساله خالص
گوشت گوساله با قلوه گاه
درجه یک۷۶,۰۰۰
گوشت گوساله  با قلوه گاه
فیله بوقلمون
درجه یک۵۷,۰۰۰
فیله بوقلمون
شینسل بوقلمون
درجه یک۵۵,۰۰۰
شینسل بوقلمون
جگر گوساله
درجه یک۴۵,۰۰۰
جگر گوساله
بلدرچین
درجه یک۴۲,۵۰۰
بلدرچین
دنبالچه
درجه یک۴۲,۰۰۰
دنبالچه
ماهیچه بوقلمون بدون پوست
درجه یک۳۹,۰۰۰
ماهیچه بوقلمون بدون پوست
دنبه
درجه یک۳۸,۰۰۰
دنبه
فیله(شینسل) مرغ
درجه یک۳۷,۹۰۰
فیله(شینسل) مرغ
بوقلمون ظرفی لوکس
درجه یک۳۷,۰۰۰
بوقلمون ظرفی لوکس
پاچه گوساله بزرگ
درجه یک۳۵,۰۰۰
پاچه گوساله بزرگ
سیراب گوساله پاک کرده
درجه یک۳۰,۰۰۰
سیراب گوساله پاک کرده
سیراب و شیردان پاک کرده گوسفندی
درجه یک۲۵,۰۰۰
سیراب و شیردان پاک کرده گوسفندی
بوقلمون
درجه یک۲۴,۰۰۰
بو قلمون
سینه خالص مرغ
درجه یک۲۴,۰۰۰
سینه  خالص مرغ
بوقلمون ۴ تیکه
درجه یک۲۴,۰۰۰
بوقلمون 4 تیکه
ماهیچه بدون پوست مرغ
درجه یک۲۲,۹۰۰
ماهیچه بدون پوست مرغ
قلم گوساله
درجه یک۲۰,۰۰۰
قلم گوساله
ران مرغ
درجه یک۱۸,۳۰۰
ران مرغ
کتف و بال مرغ
درجه یک۱۸,۲۰۰
کتف و بال مرغ
مرغ گرم
درجه یک۱۷,۹۰۰
مرغ گرم
بال و گردن بوقلمون
درجه یک۱۴,۰۰۰
بال و گردن بوقلمون
مرغ منجمد دولتی
درجه یک۱۳,۰۰۰
مرغ منجمد دولتی
پاچه گوسفندی
درجه یک۸,۰۰۰
پاچه گوسفندی
گردن مرغ
درجه یک۶,۷۰۰
گردن مرغ
تمامی حقوق سایت متعلق به سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان می‌باشد.